Tin IEVN

ĐỊNH CƯ THEO CHƯƠNG TRÌNH CARE-GIVER

ĐỊNH CƯ THEO CHƯƠNG TRÌNH CARE-GIVER

Kể từ ngày 8/6/2019, Chương trình Care giver đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Chương trình mới này bao gồm chăm sóc trẻ em (the Home Child Care Provider), chương trình thí điểm nhân viên hỗ trợ tại nhà (Home Support Worker Pilot). Thay thế chương trình Chăm sóc Trẻ em và Chăm sóc Người có Nhu cầu Y tế Cao gây tranh cãi trước đó, khiến những lao động trong ngành chỉ làm việc được cho một chủ lao động, và không có cơ hội đưa gia đình họ đi cùng.

Lợi ích của chương trình Caregiver

  • Những người lao động trong ngành này có thể thay đổi chủ tuyển dụng nếu có nhu cầu, Tuy nhiên họ phải có chuyên môn cụ thể.
  • Người thân của người lao động trong ngành sẽ được cung cấp giấy phép học tập, hoặc làm việc như vậy có thể hỗ trợ họ tham gia chương trình định cư lâu dài tại canada.
  • Sau khi đạt đủ điều kiện về kinh nghiệm của nhóm ngành, họ có thể chuyển đổi từ tình trạng ở tạm trú sang định cư lâu dài tại Canada.
  • Với chương trình này không yêu cầu chủ doanh nghiệp phải có LMIA (Giấp phép đánh giá tác động thị trường lao động)

Yêu cầu chương trình caregiver;

  • Để có thể trở thành người lao động như chăm sóc trẻ em hoặc người phụ việc trong gia đình , bạn phải đạt đủ yêu cầu của Bộ di trú Canada:
  • Người lao động phải nhận được thư mời việc từ Canada (theo mẫu của bộ lao động)
  • Người lao động phải có trình độ tiếng Anh CLB (Canadian Language Benchmarks) 5 tiếng Anh (tương đương IETS khoảng 4.0 (trong đó reaing 4.0; các band khác còn lai là 5.0) hoặc tiếng pháp với tất cả các kỹ năng: nghe nói đọc viêt
  • Người lao động phải có ít nhất 1 năm học tập theo chương trình của cơ quan giáo dục/ trường học tại Canada hoặc của nước ngoài nhưng cấp độ ngang bằng.
  • Người lao động có visa canada

ĐIỀU KIỆN ĐỂ CHUYỂN ĐỔI TỪ CỨ TRÚ TẠM TRÚ SANG ĐỊNH CƯ LÂU DÀI

  • Người lao động có thư mời việc và làm việc liên tục trong 24 tháng.

TƯ VẤN DU HỌC IE VIETNAM
Sky Center Building - Số 5B Phổ Quang, P2, Q.Tân Bình, Hồ Chí Minh.
Phone: 0908.003.463 - 0989 060634
Email: duhoc.ievn@gmail.com hoặc thu.vuthai@gmail.com

GPĐKKD số 0314228936 do sở Kế hoạch và đầu tư cấp năm 2017.
Giấy Chứng nhận ĐKKD Dịch vụ Tư vấn du học số 1782 do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp.